ท่อและอุปกรณ์ uPVC

บริษัทฯ ผลิตและจำหน่าย ท่อ อุปกรณ์ และข้อต่อ  uPVC  โดยมีกำลังการผลิดท่อ uPVC  ได้ถึง 24,000 ตัน ต่อปี โดยผลิตท่อตั้งแต่ขนาด 3/8" ถึง 16” หรือ 16 ถึง 400 มม.

Learn More

ท่อและอุปกรณ์ HDPE

บริษัทฯ ผลิตและจำหน่าย ท่อ อุปกรณ์ และข้อต่อ  HDPE  โดยมีกำลังการผลิดท่อ HDPE ได้ถึง 12,000 ตัน ต่อปี โดยผลิตท่อตั้งแต่ขนาด 3/8" ถึง 64” หรือ 16 ถึง 1,600 มม.

Learn More