อุปกรณ์พีวีซี สีฟ้า แบบต่างๆ

ข้อต่อพีวีซีสีฟ้าสำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน

blue_pvc_injection_molding_1_3
blue_pvc_heat_fabrication_1_3

ข้อต่อพีวีซีสีฟ้าสำหรับใช้กับท่อไม่รับแรงดัน

blue_pvc_injection_molding_2_4
blue_pvc_heat_fabrication_2_3