คุณสมบัติของท่อ HDPE

5

วัตถุดิบคุณภาพสูง

เม็ดพลาสติกที่บริษัทเลือกมาใช้ผลิดท่อ HDPE ได้รับการคัดสรรค์ และผ่านมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลจึงมั่นใจได้ว่าเป็นเม็ดพลาสติกแท้ คุณภาพสูง ท่อปลอดสารเคมี ไม่มีสารพิษ สะอาดปลอดภัย สามารถใช้เป็นท่อลำเลียงส่งน้ำดื่ม หรือของเหลวชนิดอื่น มีคุณสมบัติครบถ้วน มีอายุการใช้งานที่ยาวนานมากกว่า 50 ปี

ทนต่อแรงกระแทกและแรงกดดัน

ท่อ HDPE ไทยวินิเทค (2002) ทนทานต่อแรงกระแทกและแรงกด ไม่แตกหักหรือร้าว และทนทานต่อการรับน้ำหนักจากการกดทับของวัตถุต่างๆ ในการเดินท่อใต้ดิน

2
15

การโค้งงอและให้ตัว

คุณสมบัติที่โค้งงอและให้ตัวของท่อ HDPE เหมาะสมกับการวางท่อในลักษณะภูมิประเทศที่มีความแตกต่างกัน คุณสมบัติดังกล่าวทำให้ท่อ HDPE สามารถนำไปใช้สำหรับการวางท่อใต้ท้องน้ำ ใต้ทะเล ให้เป็นไปตามสภาพภูมิประเทศ และยังเหมาะกับงานที่ติดตั้งยาก

น้ำหนักเบา ทนทานต่อสารเคมีและการยืดหยุ่น

ท่อ HDPE เป็นท่อที่มีน้ำหนักเบากว่าท่อเหล็กถึง 5 เท่า ทำให้การขนส่งทำได้รวดเร็ว สะดวกในการเคลื่อนย้ายและติดตั้ง สามารถทนทานต่อสารเคมีทั้งกรดและด่าง ไม่ทำปฏิกิริยาทางไฟฟ้า และไม่เป็นสนิม มีอายุการใช้งานยาวนาน ไม่สิ้นเปลืองค่าบำรุงรักษา และซ่อมแซมง่าย

10
18

การเชื่อมชนท่อด้วยความร้อน

การต่อท่อด้วยวิธีการเชื่อมชนท่อ HDPE ทำให้ตัวท่อและรอยเชื่อมเป็นเนื้อเดียวกันโดยสมบูรณ์ และรอยเชื่อมมีความแข็งแรงเท่ากับตัวท่อ