อุปกรณ์และเครื่องมือการเชื่อมท่อ HDPE

สามทางแบบเชื่อมท่อสาขา

สามทางแบบเชื่อมท่อสาขา

สามทางแบบเชื่อม

สามทางแบบเชื่อม

สี่ทางแบบเชื่อม

สี่ทางแบบเชื่อม

ข้องอเชื่อม 22.5 - 90 องศา

ข้องอเชื่อม 22.5 - 90 องศา

สามทางลดแบบเชื่อม

สามทางลดแบบเชื่อม

Stub End เดี่ยว/ชุดข้าง/ชุดคู่

Stub End เดี่ยว/ชุดข้าง/ชุดคู่

ข้องอแบบฉีด 22.5 - 90 องศา

ข้องอแบบฉีด 22.5 - 90 องศา

สามทางแบบฉีด

สามทางแบบฉีด

ข้อต่อเชื่อมด้วยระบบไฟฟ้า

ข้อต่อเชื่อมด้วยระบบไฟฟ้า

ข้อลดกลม

ข้อลดกลม